VIDEC SvM
Неділя, 24.03.2019, 07:24
Каталог статей Вітаю Вас Гость | RSS
Меню сайту

Категорії розділу
Мої статті [4]

Погода

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідів: 34

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Головна » Статті » Мої статті

Можливість вибору професійної орієнтації дітей з інвалідністю через інформаційні технології

На сучасному етапі розвитку суспільства перед фахівцями-реабілітологами центрів соціальної реабілітації стала нагальна проблема – допомога підліткам з обмеженнями життєдіяльності в професійному визначенні. Одним із шляхів у вирішенні даної проблеми є їх реабілітація. Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» та Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів» визначають основні засади створення суспільних умов для усунення або компенсації обмежень життєдіяльності інвалідів, сприяння їм у досягненні соціальної та матеріальної незалежності. Цими базовими нормативними актами скеровується система соціальної реабілітації дітей-інвалідів, яка разом з іншими завданнями повинна забезпечувати професійне прогнозування та професійну орієнтацію дітей з інвалідністю.

Разом із тим практична реалізація цих завдань пов'язана з вирішенням ряду організаційних, методичних і матеріальних питань.

Значна частина центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів не має кадрів, підготовлених для здійснення цього виду діяльності та відповідної матеріально-технічної бази. Суттєвою проблемою є організаційно-методичне забезпечення. Відсутні діагностичні та реабілітаційні методики, адаптовані до специфіки проблем дітей-інвалідів, які дали б змогу забезпечувати їх ефективне професійне прогнозування і професійну орієнтацію. Так доктор педагогічних наук, завідувач кафедри ортопедагогіки ІКПП НПУ ім. Драгоманова А.Г. Шевцов наголошує «Сьогодні майже немає надійних методик професійного відбору осіб з інвалідністю. Існуюча система професійної орієнтації та відбору не враховує проблеми здоров’я людини. Немає відповідних професіограм та професіокарт, що враховують особливості нозологій людей з інвалідністю,– усе це треба розробляти на основі сучасної методології».

Професор А.Г. Шевцов стверджує «Соціальна недостатність через обмеження здатності до професійної діяльності для дітей і підлітків з відхиленнями в розвитку є прогностично ймовірною, дійовим заходом соціальної реабілітації для них є попередня профорієнтація в дитячому віці, у підлітковому періоді – профорієнтація та професійне навчання, а ефективність визначається характером майбутнього працевлаштування»

Професійне самовизначення є однією з основних умов самореалізації особистості в суспільстві. Воно являє собою складний, довготривалий та багатоступеневий процес, який прямо та опосередковано залежить від низки різноманітних факторів. Зрозуміло, що підлітки з обмеженнями життєдіяльності мають додаткові ускладнення щодо успішної самореалізації у професійній діяльності.

Таким чином, діяльність центрів соціальної реабілітації щодо професійного прогнозування та орієнтації дітей-інвалідів старшого шкільного віку повинна мати системний, послідовний характер, передбачати різноманітні форми і методи роботи, поєднувати можливості та зусилля всіх учасників процесу комплексній реабілітації.

Нажаль на сьогодні майже немає відпрацьованих методик професійного прогнозування та професійної орієнтації.

З метою вирішення цих питань та напрацювання організаційних і методичних підходів до забезпечення професійного прогнозування й орієнтування підлітків з інвалідністю на вибір професії Державним комплексом соціальної реабілітації дітей-інвалідів було розроблено та проведено ряд заходів для підлітків з обмеженням життєдіяльності старшого шкільного віку. Фахівці Навчально-методичного центру Державного комплексу проаналізували, концепцію професійної реабілітації та модель Центру професійної реабілітації осіб з інвалідністю запропоновані А.Г. Шевцовим, в яких він надає розгорнутий механізм професійної реабілітації складовою частиною якої є етап професійної орієнтації підлітків з інвалідністю. Опираючись на систему професійної реабілітації автора ми обрали для себе напрям роботи: професійна орієнтація; комплексне тестування підлітків з інвалідністю. Взявши за основу ці наукові твердження та доробки інших науковців фахівці НМЦ Державного комплексу підготували курс заходів для роботи з групою підлітків з обмеженнями життєдіяльності.

Курс комплексної соціальної реабілітації спрямований на професійне прогнозування та професійну орієнтацію, було розроблено для підлітків з обмеженнями життєдіяльності віком від 14 до 16 років.

Відбір і направлення підлітків з інвалідністю для проходження курсу реабілітації здійснювалися відповідно до «Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг», затвердженого постановою КМУ від 31 січня 2007 р. № 80.

На підготовчому етапі були поставлені наступні завдання:

- налагодження механізму відбору дітей-інвалідів відповідного віку для проходження ними курсу комплексної соціальної реабілітації;

- відбір діагностичних та реабілітаційних методик для забезпечення реабілітаційного курсу;

- узгодження організаційних та кадрових питань забезпечення курсу;

- розробка плану реабілітаційних заходів та медичного супроводу підлітків з інвалідністю;

- підготовка відповідних діагностичних та методичних інструментів для реалізації поставленої мети.

На етапі проведення курсів вирішувались такі завдання:

- діагностування особистісних особливостей підлітків і визначення їх попередніх професійних схильностей;

- розробка індивідуальних планів соціальної реабілітації та медичного супроводу;

- реалізація передбачених корекційно - реабілітаційних заходів шляхом проведення індивідуальних та групових форм роботи;

- забезпечення професійного орієнтування та самовизначення дітей у ході проведення всіх видів і форм реабілітаційної та корекційної діяльності;

- розробка рекомендацій для батьків, соціальних, педагогічних та медичних працівників з метою продовження реабілітаційного процесу підлітків з обмеженням життєдіяльності надалі.

Для роботи з підлітками було розроблено та реалізовано наступний план заходів:

- низка методик соціально-психологічної та професійної діагностики;

- інформаційні заняття для ознайомлення дітей із різноманітними професіями;

- тренінгові заняття, спрямовані на відпрацювання соціально значущих умінь та навичок: спілкування, саморегуляції, алгоритму раціонального вибору професійної діяльності тощо;

- індивідуальні та групові заняття і консультації з психолого- педагогічної корекції;

- заняття по оволодінню навичками роботи на комп'ютері;

- інформаційно-консультативні зустрічі з фахівцями обласного Центру зайнятості; головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації; спортсменами-інвалідами та працівниками обласної організації «Інваспорт»;

- консультації з основних предметів шкільного циклу;

- участь дітей у роботі гуртків образотворчого та декоративно- прикладного мистецтва;

- екскурсії: до зоопарку, Музею суднобудування і флоту, кінноспортивної школи;

- загально-виховні та культурно-масові заходи;

- індивідуальні консультативні співбесіди з батьками щодо подальшого продовження реабілітації їх дитини.

Вищезазначені заходи мали на меті забезпечення прогнозування професійних схильностей підлітків з обмеженнями життєдіяльності та підготовку їх до подальшого свідомого і доцільного вибору професій з урахуванням особливостей їх здоров'я та особистісних якостей.

Фахівці Навчально-методичного центру Державного комплексу розробили та втілили основні напрямки роботи з дітьми:

- психологічний супровід професійної орієнтації підлітків з обмеженнями життєдіяльності;

- соціальний та педагогічний супровід професійного прогнозування та професійної орієнтації;

- медичний супровід комплексної соціальної реабілітації дітей з інвалідністю.

Загалом, основними завданнями соціально-психологічного супроводу професійної орієнтації та самовизначення є:

- забезпечення єдності психолого-педагогічних і медико-соціальних рекомендацій щодо професійного орієнтування та самовизначення;

- вивчення особистісних особливостей та професійних уподобань особистості та соціального впливу на неї;

- організація виховних освітніх взаємодій із дитиною старшого шкільного віку та створення сприятливих умов для найбільш повного розвитку задатків, здібностей, професійно важливих якостей особистості в процесі комплексної реабілітації;

- корекція взаємин, способів соціальної дії, допомога в розв’язанні конфліктів, посередництво в творчому розвитку особистості і групи.

Завдання психологічного супроводу, що реалізуються під час проведення курсу були направлені на психологічну діагностику підлітків з особливими освітніми потребами з метою виявлення їх особистісних особливостей та визначення професійних інтересів, схильностей та спрямованості.

Здійснення психологічного супроводу організаційно складається з 3-х основних етапів.

I етап включав у себе проведення первинної комплексної психологічної діагностики для виявлення особистісних особливостей та визначення професійних інтересів дітей.

ІІ етап був спрямований на індивідуальну та колективну корекційну роботу з підлітками.

Ш етап полягав у визначенні результатів проведеної корекційної роботи та підготовці рекомендацій сім'ям щодо подальшого продовження реабілітації підлітків з обмеженнями життєдіяльності.

Соціальний та педагогічний супровід включає у себе наступні заходи:

- різноманітні форми та прийоми надання підліткам з інвалідністю інформації для ознайомлення їх із сучасними видами професійної діяльності;

- консультації з основних предметів шкільного циклу;

- інформаційно-консультативні зустрічі з фахівцями обласного

Центру зайнятості та головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

Категорія: Мої статті | Додав: Вадим (09.10.2018)
Переглядів: 17 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Україна

Друзі сайту
Cognitio SVM Сайт i.ua
Вивчаємо інформатику
Сайт PRZ bigmir)net TOP 100 Lohovo ТАУ

Кошик
Ваш кошик порожній

Погода
Переяслав-Хмельницкий
Погода в Киеве


Мій банер
SVM Videc


Пошук

 
Video Information Documentation E-Commerce SvM © 2019